Klarar man sig utan internet?

Vad skulle hända om internet försvann idag, eller om tillgången försvann under en längre period? Det är bara några av frågorna vi ämnat att besvara i denna artikel som handlar om hur vi som människor mer eller mindre är beroende av webben för att sköta olika ärenden.

Hur vårt digitaliserade samhälle skulle klara av ett längre avbrott är svårt att sia om, men det är med all sannolikhet väldigt svårt att gå tillbaka till en tid då internet inte fanns. En ytterligare fråga som är aktuell är hur vi som människor kan klara oss utan tillgången till webben. Går det ens att genomföra och vilka problem finns det för oss som vill leva våra liv utan att vara uppkopplade?

Att leva utan internet

Då sociala medier ständigt används blir det självklart svårt att endast kommunicera med hjälp av telefonsamtal och SMS, men det är faktiskt möjligt att leva på detta vis om du verkligen vill. Många svenskar vill dessutom ta en paus från internet när det blir för mycket, särskilt när varje app du använder är uppkopplad till nätet på ett eller annat sätt.

Om det är möjligt att leva utan tillgång till onlinebaserade tjänster är däremot en klurigare fråga då många banker och myndigheter endast tar emot kunder via deras uppkopplade plattformar. Det finns fortfarande en del kvar som använder sig av fysiska kontor, men med den växande digitaliseringstrenden är det bara en tidsfråga innan dessa försvinner helt och hållet.

Klarar sig länder utan att vara online?

Både ja och nej. Denna fråga handlar delvis om censur då exempelvis Kina har blockerat tillgången till flera populära tjänster och appar, men detsamma gäller också för många andra länder runtom i världen som har mer totalitära styren.

Under den arabiska våren klipptes exempelvis tillgången till internet helt och hållet av när regeringarna märkte att sociala medier användes som verktyg för att informera om läget. I länder som Myanmar stängde de nyligen av tillgången till både bredband och mobiluppkopplingar under den rådande statskuppen när militären tog över styret.

För att kunna upprätthålla digitala tjänster och sköta arbetsuppgifter är det däremot nödvändigt att tillgången till internet finns i alla länder, även om exemplen ovan inte riktigt bekräftar regeln.

Vilka viktiga tjänster är uppkopplade idag?

För att ge några exempel på tjänster som helt eller delvis sköts via internet har vi skrivit en liten lista nedan:

  • Skattedeklarationer
  • Bankärenden
  • Recept från sjukvården
  • E-legitimeringar
  • Av- och påställning av fordon
  • Biljettbokningar
  • Tidsbokningar
  • Låneansökningar
  • Databaser
  • Serverhallar

Som du säkert märker är det alltså väldigt vanligt att livsviktiga funktioner i vårt samhälle är uppkopplade till internet, men även att servrarna som sköter själva driften av dem fungerar som de ska. Att nätet har blivit nästan lika värdefullt som tillgången till el är definitivt ett påstående som många kan ställa sig bakom, särskilt då allt fler arbetsuppgifter blir digitala.

Är det bra att ta en paus från internet?

Enligt flera psykoterapeuter är det av största vikt att ta en paus från sociala medier och mobiler då dessa lätt kan bli ett störningsmoment, eller ge en skev verklighetsuppfattning. Detta beror på att inlägg på Instagram och Facebook sällan visar de dåliga sidorna av livet, utan snarare fokuserar på de bra stunderna.

I slutändan ökar detta till ohälsosamma krav som många lider av idag, något som kan underlättas med en liten paus då och då.